TAND Tối cao bổ nhiệm chánh án cấp tỉnh

TAND tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Chánh án TAND tối cao.

Theo đó, Thượng tá Lê Trung Dũng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2.

Ông Nguyễn Xuân Hoà, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh TAND tỉnh Lai Châu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Lai Châu.

Cũng tại Lai Châu, TAND tối cao điều động và bổ nhiệm bà Giang Thị Vượng, Thẩm phán Trung cấp, Chánh án TAND huyện Than Uyên giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Lai Châu.