TAND Tối cao chỉ đạo tăng cường áp dụng án lệ

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao chỉ thị giao nhiệm vụ cho chánh án TAND và tòa án quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TAND Tối cao khẩn trương quán triệt cho thẩm phán, hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong cơ quan, đơn vị mình về nội dung của sáu án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua để nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả trong công tác xét xử. Chánh án TAND Tối cao cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 03/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về việc rà soát, phát hiện bản án, quyết định có tính chất chuẩn mực của tòa án để đề xuất phát triển thành án lệ; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “nâng cao chất lượng bản án, quyết định tạo nguồn phán triển án lệ”; đưa nội dung “có bản án, quyết định được lựa chọn phát triển thành án lệ” là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng đối với thẩm phán...

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.