Tạo quỹ đất thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp

Cụ thể, Sở QH-KT phối hợp với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ TP xây dựng KCN ứng dụng công nghệ cao (380,8 ha tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh). KCN ứng dụng này phải chất lượng, có tính cạnh tranh, phù hợp với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Sở KH&ĐT cần thống nhất với Ban quản lý các KCX và công nghiệp TP (HEPZA) về hướng xử lý đối với các trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đúng mục tiêu đăng ký đầu tư, ngành nghề đầu tư tại các KCN, KCX.

Từ đó, HEPZA cần báo cáo về quỹ đất sạch có thể thu hút đầu tư ngay, nhất là các quỹ đất sạch liền kề với các khu đất mà các chủ đầu tư đang hoạt động. Từ đó, khuyến khích mở rộng nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm và đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của các KCN, KCX.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm