Tây Nguyên: Giữ vững an ninh chính trị, tạo tiền đề cho phát triển

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng biểu dương BCĐ có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới BCĐ tập trung vào một số vấn đề, trước hết là vấn đề đất đai “Cần tạo điều kiện tốt hơn cho người dân có đất ổn định cuộc sống lâu dài ở Tây Nguyên” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Vấn đề thứ hai, theo Thủ tướng, cần quan tâm là nước và rừng, trong đó cần đặc biệt quan tâm giữ gìn, phục hồi rừng Tây Nguyên, giữ lại màu xanh cho vùng. Thứ ba là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thủ tướng đề nghị BCĐ Tây Nguyên cùng lãnh đạo các tỉnh trong khu vực phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nguyên, cho biết thời gian qua, cơ quan thường trực BCĐ Tây Nguyên đã phối hợp với các bộ, ngành, năm tỉnh Tây Nguyên tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư vào vùng; nghiên cứu, đề xuất việc liên kết phát triển vùng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm