Tây Nguyên: Phát huy vai trò của hơn 8.000 người có uy tín

Theo báo cáo của hội nghị, công an các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) đã phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu. Tính đến tháng 5-2013, tại Tây Nguyên đã có hơn 8.100 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an nắm bắt kịp thời tình hình để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Người có uy tín cũng đã góp phần quan trọng trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế-xã hội…

TẤN NGỌC - THÙY HƯƠNG