Tây Nguyên xin cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiệu quả đầu tư vào Tây Nguyên vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu.

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng nguyên nhân làm hạn chế thu hút đầu tư vào Tây Nguyên là kết cấu hạ tầng, nhất là về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Đại diện các địa phương kiến nghị Chính phủ cho các tỉnh Tây Nguyên được hưởng cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư. Trong đó, ưu tiên quy hoạch, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

HẢI NAM