Tây Ninh thiếu bác sĩ trầm trọng

Tây Ninh thiếu bác sĩ trầm trọng ảnh 1
 Thiếu bác sĩ là tình trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước. Hình minh họa.

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có 613 bác sĩ từ tuyến tỉnh đến các huyện, xã, tính luôn khu vực y tế tư nhân. Theo phương hướng quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam năm 2011-2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế cần có tám bác sĩ/10.000 dân vào năm 2015 thì tỉnh Tây Ninh thiếu hơn 260 bác sĩ.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Tây Ninh luôn trong tình trạng thiếu bác sĩ do nhiều bác sĩ xin nghỉ việc hoặc chuyển đến các tỉnh, thành lân cận. Lãnh đạo Sở Y tế nhìn nhận hiện tượng này do lương bác sĩ ở tỉnh Tây Ninh quá thấp, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng. Tính từ đầu năm 2014 đến nay đã có 24 bác sĩ về hưu. Dự kiến ba năm tiếp theo, mỗi năm sẽ có từ 21 bác sĩ nghỉ hưu nhưng không tuyển được bác sĩ thay thế.

Sở Y tế trình UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế thống nhất giao chỉ tiêu cho tỉnh Tây Ninh đào tạo 60 bác sĩ hệ chính quy theo địa chỉ vào năm 2015.

HỒNG MINH