Thắc mắc đáp án À Ra Thế kỳ 26

ý kiến xây dựng với À Ra Thế kỳ 26 như sau:

Bạn Vũ Đức Tưởng (Hớn Quản, Bình Phước)

Chìa khóa để giải đáp tình huống kỳ 26 là xác định cho được quốc tịch của con gái chị A, anh Thomas là quốc tịch gì (căn cứ khoản 3 Điều 26 BLDS năm 2015). Điều này không ai chối cãi được. Tuy nhiên, xác định như thế nào cho đúng phải căn cứ vào dữ liệu đề bài đưa ra và quy định của pháp luật hiện hành (giải đề phải căn cứ vào đề).

Cụ thể, đề bài nói: "Với sự hướng dẫn của cán bộ tư pháp, sau nhiều lần bổ sung, hồ sơ đăng ký khai sinh cho con gái của anh Andrew cũng đã đầy đủ để nộp vào bộ phận tiếp nhận". Đề bài nói rõ là hồ sơ đã đầy đủ và thủ tục hồ sơ phải căn cứ vào khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch quy định về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài "Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. (Tình huống là cha người nước ngoài, mẹ người Việt Nam). Do đó hồ sơ đăng ký khai sinh bắt buộc phải có "văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con" và theo đề ra nêu hồ sơ đầy đủ vậy nên đã có văn bản thỏa thuận trong hồ sơ chỉ là không nói rõ nên người giải đề phải phân ra hai trường hợp. 

Trường hợp mang quốc tịch Mỹ và trường hợp thỏa thuận mang quốc tịch Việt nam. Không thể nói như đáp án của ban tổ chức là không có bản thỏa thuận thì chỉ có duy nhất một trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được! Tình huống 26 không nói là cha, mẹ không thỏa thuận được việc chọn quốc tịch cho con nên cũng không thể áp dụng quy định khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch: “Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”.  

Trân trọng cảm ơn! 

À Ra Thế xin kính mời quý bạn đọc cùng góp ý kiến với quan điểm trên của bạn Vũ Đức Tưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm