Thẩm phán được vinh danh vì công bố nhiều án

Thẩm phán Trương Minh Thịnh, TAND huyện Đầm Dơi, Cà Mau vừa được nhận bằng khen của Chánh án TAND Tối cao do có thành tích xuất sắc trong việc thi hành Nghị quyết 03/2017 ngày 16-3-2017 của Hội đổng Thẩm phán TAND Tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của toà án.

Năm 2018, Thẩm phán Thịnh có 155 bản án, quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của toà án. 

Thẩm phán Thịnh sinh năm 1982, mới bổ nhiệm thẩm phán nhiệm kỳ đầu từ tháng 4-2015, là một trong tám thẩm phán trên cả nước năm 2018 được nhận bằng khen của Chánh án TAND Tối cao về thành tích này.

Việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử toà án của các thẩm phán được nhận bằng khen lần này được đánh giá là chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn; bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Cuối tháng 7-2017, TAND Tối cao chính thức áp dụng nghị quyết về việc công bố bản án, quyết định của toà lên Cổng thông tin điện tử toà án. Đến nay, 221.556 bản án, quyết định đã được công bố.

Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao cho thẩm phán có thành tích xuất sắc trong việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của toà án.

Thẩm phán Trương Minh Thịnh - TAND huyện Đầm Dơi, Cà Mau được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của toà án.

Theo đánh giá, việc công khai bản án, quyết định của Tòa án là một hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả; đảm bảo quyền con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đó là quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật, cụ thể là thông tin về hoạt động xét xử của Tòa án; Là một trong các cơ chế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, ngăn ngừa, hạn chế các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực trong công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tòa án, đặc biệt là thẩm phán.

 
Theo Điều 3 Nghị quyết 03/2017 của Hội đổng Thẩm phán TAND Tối cao thì những bản án, quyết đinh được công bố trên Cổng thông tin điện tử của toà án bao gồm: 
1. Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
2. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự.
3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
4. Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm