Tháng 11, đấu thầu tư vấn thiết kế cầu Mỹ Thuận 2

Trong đó, hai dự án đầu tư công đoạn Cao Bồ (Nam Định)-Mai Sơn (Ninh Bình) và Cam Lộ (Quảng Trị)-La Sơn (Thừa Thiên-Huế) đang đấu thầu lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 12 tới, thời gian thực hiện lập thiết kế kỹ thuật khoảng sáu tháng. Dự án cầu Mỹ Thuận 2, công tác đấu thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật dự kiến tổ chức ngay trong tháng 11 này; thời gian thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, dự toán sẽ khoảng chín tháng.

Tám dự án đầu tư PPP cũng sẽ được Bộ GTVT tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật trong tháng 11 này, dự kiến ký hợp đồng tư vấn đầu tháng 1-2019, thời gian thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, dự toán khoảng tám tháng.

Các dự án đầu tư công sẽ được triển khai xây dựng trước. Cụ thể, dự án Cao Bồ-Mai Sơn và Cam Lộ-La Sơn dự kiến triển khai thi công trong quý I-2019. Phần cầu dẫn cầu Mỹ Thuận 2 thi công trong quý II-2019, phần cầu chính dự kiến thi công vào đầu năm 2020. Dự kiến từ tháng 9-2019, Bộ GTVT sẽ triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho tám dự án PPP. Các dự án này sẽ triển khai thi công vào đầu năm 2020, cơ bản hoàn thành vào năm 2021.