Thanh Hóa kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam

Dịp này, hội biểu dương 50 nạn nhân da cam đã vươn lên trong cuộc sống và 10 cá nhân đã chăm sóc tốt nạn nhân da cam. Nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ từ thiện 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, giúp họ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh Thanh Hóa có trên 22.800 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam, gần 1.700 người là nạn nhân thế hệ thứ ba cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại, tỉnh đã có chế độ trợ cấp hằng tháng cho trên 10.650 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con cái của họ.

TX