Thành lập Ban tiếp công dân Trung ương

Thành lập Ban tiếp công dân Trung ương ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên Ban tiếp công dân Trung ương tại lễ công bố. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết, Luật tiếp công dân đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tiếp công dân. 

Để Luật tiếp công dân được thực hiện có hiệu quả hơn nữa, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký Quyết định thành lập Ban tiếp công dân Trung ương, thay thế Vụ tiếp công dân và Xử lý đơn thư quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khẩn trương chuẩn bị, tạo điều kiện để Ban Tiếp công dân Trung ương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các cán bộ, công chức của các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới, bảo đảm Ban Tiếp công dân Trung ương hoạt động kịp thời và triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp công dân trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân; tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Mặt khác, công tác tiếp công dân giúp cho Đảng, Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ và các cơ quan liên quan sớm ban hành các Thông tư liên tịch quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ tiếp dân; ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân. 

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Quy chế cần xác định trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan tham gia tiếp dân và phương pháp, cách thức phối hợp trong việc tiếp công dân.

Thanh tra Chính phủ sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác tiếp công dân; quy định nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Luật tiếp công dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan liên quan bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm tham gia tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong quá trình tiếp công dân.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, bảo đảm an toàn cán bộ tiếp dân; phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân Trung ương giải quyết các vụ công dân tập trung khiếu kiện đông người, xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật.

Với yêu cầu, nhiệm vụ tiếp công dân ngày càng cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cán bộ của Ban tiếp công dân Trung ương phải thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, đề cao trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Ban tiếp công dân Trung ương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những đơn thư, khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban tiếp công dân Trung ương tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo; làm tốt công tác tham mưu để các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương tiếp công dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng lực, Ban tiếp công dân Trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước…/.

KHIẾU TƯ (TTXVN/VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm