27 tuổi có còn phải nhập ngũ?

27 tuổi có còn phải nhập ngũ?

(PLO)- Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.