Thành lập doanh nghiệp: chỉ còn 6 ngày

Trong giai đoạn 2014-2015, phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày (quy định hiện hành là 10 ngày).

Cải cách quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế để rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của các nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm (hiện nay là 876 giờ). 

Rút thời gian tiếp cận điện năng đối với DN, dự án đầu tư xuống còn tối đa 70 ngày; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu và giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN với thời gian xuất khẩu và nhập khẩu trung bình lần lượt là 14 và 13 ngày (quy định hiện hành đều là 21 ngày).

Cũng theo nghị quyết 19/NQ-CP, Chính phủ quyết định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản DN xuống còn tối đa 30 tháng; minh bạch hóa, công khai hóa tình hình hoạt động, tài chính DN phù hợp thông lệ quốc tế.

Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư các cấp, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành nhiệm vụ.

Tại "Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2014" vừa diễn ra ở Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết "năm 2014 và những năm tới, Chính phủ sẽ có nhiều hành động cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN tất cả các thành phần kinh tế phát triển”, và nghị quyết 19 có thể coi là bước khởi đầu thể hiện sự quyết tâm đó của Chính phủ.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều