Từ khóa:

#thành lập doanh nghiệp
Tìm thấy 6 kết quả
Sao không chế tài công chức làm sai?

Sao không chế tài công chức làm sai?

(PL)- Tại hội thảo về công bố báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải cách môi trường kinh doanh diễn ra vào ngày 20-11 tại Hà Nội, nhiều ý kiến đánh giá việc thực hiện các nghị quyết trên đã mang lại sự cải thiện tích cực, nhất là về thành lập doanh nghiệp (DN) và tiếp cận điện năng. 
Thành lập doanh nghiệp: chỉ còn 6 ngày

Thành lập doanh nghiệp: chỉ còn 6 ngày

(PL) Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 18-3, Chính phủ đã ban hành nghị quyết yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nội dung sau: