Thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên

Theo đó, KKT ven biển Quảng Yên nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ninh với diện tích 13.303 ha, gồm khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên; khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên.

KKT ven biển Quảng Yên có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của KKT. Quy mô, vị trí của từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch xây dựng KKT ven biển Quảng Yên theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Mục tiêu phát triển là khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại dịch vụ với các KKT ven biển như Vân Đồn, Đình Vũ - Cát Hải, Thái Bình nhằm phát triển nhóm các KKT ven biển để phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng khu và xây dựng mối liên kết về kinh tế - xã hội giữa các KKT với các khu vực lân cận…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm