Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự buổi lễ. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và kiến thiết đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế-xã hội.