Các quan đi ‘du học’ châu Âu nhiều thế!
(PL)- Nhìn danh sách quan chức và cán bộ trong đoàn VPF đi châu Âu du học, nhiều người không thể nhịn được cười. 

Ngoài một số cái tên thực sự làm và sống cùng bóng đá chuyên nghiệp, nhiều CLB cử quan chức “đi học” khiến ai nhìn vào cũng thấy ngay là chiếu cố cho quan với chuyến du lịch châu Âu được mang danh nghĩa đi học.

Cũng có quan sau chuyến này sẽ về hưu và ai cũng biết đó là hình thức các chú còn trẻ chờ những năm tới mỗi năm mỗi chuyến, còn đây là thưởng công “nhiệm kỳ cuối” cho đàn anh.

Lại cũng có quan ở Ban Trọng tài xác định hết nhiệm kỳ này sẽ giã từ bóng đá và từ quan nhưng cũng nằm trong diện đi học dù “học” châu Âu về rồi cũng làm “thường dân”.

Cũng có quan chỉ là giám sát tàn tàn nhưng giới bóng đá chỉ điểm là vì có anh ruột làm to ở HĐQT VPF nên có suất “du học”.

Buồn cười nhất là có những ông quan gắn tí với đội bóng ở phần nhà nước, như giám đốc trung tâm có liên quan xíu xiu đến CLB về mặt danh nghĩa, thế là lấy suất “đi học” của nhiều người cần học.

Nói như nhiều người hiểu về nội tình mỗi năm mỗi chuyến “du học” của VPF (nhưng lịch thì toàn du ngoạn) thì đấy là những chuyến du lịch không mất tiền được VPF trả thưởng sau một mùa làm ăn có lãi từ phần công-quả của các CLB.

Lại cũng có nhiều ý kiến rất xác đáng rằng sắp đại hội VFF rồi và lá phiếu của các CLB, các địa phương chiếm đa số nên việc “trả thưởng” cho các quan bằng “quỹ chung” để tranh thủ và “lấy phiếu” là chuyện dễ hiểu.

Làm gì cũng được, chiêu trò gì cũng được nhưng nếu du lịch cứ nói là du lịch, đừng lẫn lộn với “du học” thì đỡ mất mặt các quan hơn.

NGUYỄN HUY