Thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hoặc Ngày gia đình Việt Nam

Sáng 29-5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động. 

Thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hoặc Ngày gia đình Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Lao động trình bày trước Quốc hội sáng nay.

Báo cáo thẩm tra sau đó, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, cho biết cho biết có ba loại ý kiến, thứ nhất ủng hộ việc bổ sung thêm một ngày nghỉ trong khoảng thời gian từ 2-5 đến 1-9 và đề nghị lấy Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28 tháng 6) làm ngày nghỉ lễ.

Loại ý kiến thứ hai tán thành đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ vào Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7, với các lý do đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Loại ý kiến thứ ba, đề nghị cân nhắc việc bổ sung một ngày nghỉ lễ vì chưa có đánh giá tác động chính sách.

“Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và đánh giá tác động đầy đủ về vấn đề này...”, bà Nguyễn Thúy Anh nói.