Thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 mang biến thể của Ấn Độ

Chiều 9-5, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình.

Theo đó, có 8 mẫu bệnh phẩm do các tỉnh gửi về, gồm: Hưng Yên: 2 mẫu, Hà Nội: 1 mẫu và Thái Bình: 5 mẫu.

Kết quả, 8 mẫu trên đều thuộc biến thể B1.167.2 thuộc biến thể của Ấn Độ.

Trước đó, Bộ Y tế cũng thông tin kết quả giải trình tự gene đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Hải Dương đều mang biến thể Ấn Độ.

Đó là mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân người Ấn Độ, cách ly ở Hải Phòng, sau về cách ly tại Time City (Hà Nội) thuộc biến thể B.1.617.2

Mẫu của Hải Dương: bệnh nhân người Ấn Độ, đi chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng chuyến bay nhóm người Trung Quốc thuộc biến thể B.1.617.2

Bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật về, lấy mẫu ở khu cách ly tại Hải Dương thuộc biến thể B.1.1.7.