Từ khóa:

#thị trường
Tìm thấy 21 kết quả
Phạt hai công ty đa cấp gần 1 tỉ đồng

Phạt hai công ty đa cấp gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Tính đến ngày 18-12, thị trường còn 22 doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của nghị định 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.