Ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe 'PRU - Hành trang vui khỏe'
(PLO)- Đây là giải pháp bảo vệ ưu việt trước những rủi ro sức khỏe, mang đến quyền lợi gia tăng bổ sung lên đến 100% giới hạn bảo hiểm tối đa hằng năm cho việc điều trị nội trú.

Prudential Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm bổ trợ bảo vệ sức khỏe mới với tên gọi “PRU - Hành trang vui khỏe”. Đây là giải pháp bảo vệ ưu việt với quyền lợi bảo vệ đặc biệt nổi trội: Quyền lợi gia tăng bổ sung lên đến 100% giới hạn bảo hiểm tối đa hằng năm cho việc điều trị nội trú. Với quyền lợi này, khách hàng được tiếp tục bảo hiểm khi giới hạn bảo hiểm tối đa của quyền lợi nội trú đã được chi trả hết.

Ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe 'PRU - Hành trang vui khỏe' - ảnh 1“PRU - Hành trang vui khỏe”, sản phẩm mới của Prudential Việt Nam.

Sản phẩm này còn mang tới những quyền lợi nổi bật khác bao gồm: Phụ cấp nằm viện tại bệnh viện công với mức phụ cấp từ 250.000 đồng/ngày tới 1 triệu đồng/ngày và hỗ trợ chi phí giường dành cho thân nhân (từ 625.000 đồng/ngày tới 2,5 triệu đồng/ngày).

Ông Clive Baker, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sản phẩm bổ trợ PRU - Hành trang vui khỏe sẽ là giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, giúp khách hàng giảm thiểu gánh nặng tài chính về chi phí y tế phát sinh ngoài dự tính và chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Sản phẩm bổ trợ này được được gắn kèm với hầu hết các sản phẩm bảo hiểm chính của Prudential. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.prudential.com.vn/vi/our-products/riders/hanh-trang-vui-khoe/.

NG.MẪN