Thời gian nào không được sử dụng còi xe?

Hỏi:
Do yêu cầu công việc nên tôi phải đi làm về đêm khuya. Nhà tôi trong khu dân cư, đường đi có nhiều khúc cua nên tôi phải bấm kèn xe khi gần đến khúc cua để cảnh báo an toàn. Sau này tôi có bị đại diện tổ dân phố nhắc nhở, nói không được bấm còi xe sau 22 giờ, nếu không là vi phạm pháp luật. Xin hỏi, có luật nào quy định việc này hay không?
Nguyễn Thanh Tùng (Quận 7, TP.HCM)
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 12, khoản 13 Điều 8 về Các hành vi bị nghiêm cấm của Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của luật này.
Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
Như vậy, theo quy định của pháp luật, không được bấm còi xe trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Việc đại diện tổ dân phố nhắc nhở bạn như vậy là đúng.