Ô tô chở người quá quy định bị phạt thế nào?

Hỏi:
Tôi lái ô tô con nhưng chở đến sáu người, khi lưu thông trên đường, xe tôi bị CSGT thổi phạt với hành vi chở người quá quy định. Sau đó có ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.200.000 đồng (mỗi người quá quy định là 600.000 đồng). Xin hỏi việc xử phạt chở mỗi người quá quy định là 600.000 đồng có đúng quy định hay không?
(Nguyenthithuha888@...)
Trả lời:
Hành vi chở quá người cho phép đối với người điều khiển ô tô được quy định tại khoản 2 Điều 23 về xử phạt người điều khiển ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tảỉ đường bộ của Nghị định 46/2016 quy định như sau:
Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chờ quá từ hai người trở lên trên xe đến chín chỗ, chờ quá từ ba người trở lên trên xe 10-15 chỗ, chở quá từ bốn người trở lên trên xe 16-30 chỗ, chở quá từ năm người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều này.
Ngoài ra, các trường hợp vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng (trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện); bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3-5 tháng (trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện)".
Như vậy việc xe bạn chở quá quy định hai người và bị phạt tổng cộng 1.200.000 đồng là đúng.