Cấp lại giấy đăng ký xe bị mất như thế nào?

Hỏi:
Tôi bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe. Xin hỏi thủ tục để làm lại giấy đăng ký xe bao gồm những thủ tục gì, thời gian bao lâu?
(Thuhiennguyen85@...)
Trả lời:
Theo Điều 15 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất bao gồm: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ban hành theo thông tư này).
Các giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA. Chủ xe là người Việt Nam, phải xuất trình một trong các giấy tờ sau:
- Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.
- Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân; giấy chứng minh quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).
Trường hợp không có giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.
- Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, CĐ, ĐH, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.
Khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thì giữ nguyên biển số. Trường hợp xe đang sử dụng biển ba số hoặc bốn số hoặc khác hệ biển thì đổi sang biển năm số theo quy định.
Trường hợp xe đã đăng ký, cấp biển số nhưng chủ xe đã làm thủ tục sang tên, di chuyển đi địa phương khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại và giữ nguyên biển số cũ; trường hợp biển số cũ là biển ba số hoặc bốn số hoặc khác hệ biển thì cấp đổi sang biển năm số theo quy định.
Về thời gian để cấp lại giấy đăng ký xe, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA, thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.