Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị Công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

1 Đại tướng và 5 Thượng tướng Quân đội nghỉ hưu từ 1-12 - ảnh 1
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BQP

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã công bố, trao Quyết định nghỉ hưu từ ngày 01-12 cho sáu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII công tác trong Quân đội, gồm: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam (nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam).

 

1 Đại tướng và 5 Thượng tướng Quân đội nghỉ hưu từ 1-12 - ảnh 2
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quyết định nghỉ hưu cho Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: BQP

 

1 Đại tướng và 5 Thượng tướng Quân đội nghỉ hưu từ 1-12 - ảnh 3
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: BQP

 

1 Đại tướng và 5 Thượng tướng Quân đội nghỉ hưu từ 1-12 - ảnh 4
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Trần Đơn. Ảnh: BQP

 

1 Đại tướng và 5 Thượng tướng Quân đội nghỉ hưu từ 1-12 - ảnh 5
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Bế Xuân Trường. Ảnh: BQP

 

1 Đại tướng và 5 Thượng tướng Quân đội nghỉ hưu từ 1-12 - ảnh 6
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Lê Chiêm. Ảnh: BQP

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các tướng lĩnh sau gần 50 năm phục vụ trong Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, với trình độ, kinh nghiệm đã được tích lũy và uy tín, các cán bộ tiếp tục theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, hội nghị đã công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng cho các cán bộ:

Huân chương Độc lập hạng Nhất

1. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Huân chương Độc lập hạng Nhì

1. Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.