Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Nghị quyết xác định rõ ba nhiệm vụ đột phá và chín nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với quyết tâm tiếp tục phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Cùng đó là phấn đấu đến năm 2025 đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Đại hội cũng xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới. Đồng thời, tập trung thực hiện đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện hiệu quả mô hình chuyển đổi số và đề án đô thị thông minh.

Để thực hiện, đại hội cũng nêu một số quan điểm, định hướng lớn. Trong đó, nghị quyết nêu lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là minh chứng cho sự tận tâm, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, củng cố niềm tin và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân.

Nghị quyết đại hội cũng xác định huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhanh và bền vững; tiếp tục phát triển mạnh kinh tế biển với bốn trụ cột kinh tế: Công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh vững chắc.

Cùng đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; các cấp ủy phải sâu sát thực tiễn, các chủ trương, quyết định của cấp ủy phải đặt lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và sự phát triển của tỉnh lên hàng đầu.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng sẽ xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, kết nối liên vùng và khu vực, hình thành hệ sinh thái logistics để cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thực sự trở thành cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế; nghiên cứu triển khai, thu hút đầu tư cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt tạo động lực mới cho phát triển du lịch…

Ông Phạm Viết Thanh đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo kết quả nhân sự công bố tại đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Võ Văn Dũng được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Viết Thanh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hứa luôn giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương. “Chỉ có đoàn kết mới tạo thêm sức mạnh, chỉ có dân chủ mới tạo trí tuệ và tư duy chia sẻ, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành” - ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Thanh cũng cho hay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ luôn phát huy yếu tố tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của từng thành viên, quy tụ trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý người đảng viên Cộng sản.