Sáng 28-6, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai hoạt động sáu tháng cuối năm.

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo, trong sáu tháng đầu năm 2019, tình hình biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường do sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ trên biển và sự bất đồng giữa các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới, biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới Việt Nam…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương số 36/NQ-TW ngày 22-10-2018 về phát triển bền vững kinh tế biển, thời gian qua Tổng cục đã xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm năm thực hiện. “Tổng cục đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm để lấy ý kiến tham vấn của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều ngành, lĩnh vực và trình Bộ ban hành công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ về việc đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên vùng, liên ngành, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào kế hoạch” - báo cáo của Tổng cục nêu.

Bên cạnh đó, tổng cục này cũng đang xây dựng “Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới; tiến hành rà soát, đánh giá tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các cá nhân, tổ chức…

Được biết tới đây, Bộ TN&MT và Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ hoàn thiện nghị định xử phạt hành chính trong việc quản lý tài nguyên môi trường biển, hải đảo và kiện toàn Ban chỉ đạo biển Đông; quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở biển và lựa chọn khu vực nhận chìm…

Sáng cùng ngày (28-6), Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019. Tại đây, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, cho biết đơn vị này đang tập trung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để trình Chính phủ vào tháng 12-2019.