Theo đó, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên rất nhanh; sông Thạch Hãn đang xuống chậm.
Dự báo trong 6 giờ tới, ở Quảng Bình và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa khoảng 50-150mm.
Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục lên rất nhanh; sông Thạch Hãn tiếp tục xuống.
Sáng 15-10, mực nước trên các sông có khả năng như sau:
- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ (Hà Tĩnh) lên mức 16,5m, trên BĐ3 3,0m, tương đương lũ lịch sử năm 2010; tại Hòa Duyệt: 10,0m, dưới BĐ3 0,5m;
- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 12,0m, trên BĐ2 0,5m;
- Sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) lên mức 9,4m, trên BĐ3 2,9m, tương đương lũ lịch sử năm 2007;
- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) lên mức 3,8m, trên BĐ3 1,1m, tương đương lũ lịch sử năm 1979;
- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,7m, dưới BĐ2 0,3m.
Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị trọng tâm là các huyện sau:
Hà Tĩnh: thành phố Hà Tĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang.
Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy
Quảng Trị: Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Hải Lăng