Chủ tịch phường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND, chủ tịch quận. UBND phường chịu sự giám sát của HĐND quận. Công chức công tác tại phường thuộc biên chế của quận…

Chính quyền đô thị ở Hà Nội có gì mới?

Ngày 21-9, Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Dự thảo nghị định gồm sáu chương, 39 điều, quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND phường; quy định mối quan hệ công tác của UBND phường; quy định tuyển dụng, quản lý công chức phường và tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường.

Về cơ cấu tổ chức: Mặc dù chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận của Hà Nội vẫn gọi là UBND phường, là cơ quan hành chính nhà nước ở phường.

 Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của UBND phường đã khác so với trước đây, gồm có: Chủ tịch, phó chủ tịch phường, trưởng công an phường, các công chức giữ vị trí chức danh chỉ huy trưởng quân sự phường, văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội.

Về nguyên tắc hoạt động của UBND phường: UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường và các công chức khác của phường, bảo đảm theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Phó chủ tịch phường giúp chủ tịch phường giải quyết các công việc theo phân công của chủ tịch phường.

Để phù hợp với việc không tổ chức HĐND ở phường, dự thảo nghị định quy định UBND phường chịu sự giám sát của HĐND quận. Chủ tịch phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND, chủ tịch UBND quận. UBND phường chấp hành việc kiểm tra và tuân thủ sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường…

Dự thảo nghị định quy định công chức phường là công chức thuộc biên chế của UBND quận; công chức phường gồm chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường và công chức chuyên môn. Biên chế công chức làm việc tại UBND phường căn cứ theo phân loại phường. UBND TP Hà Nội quyết định cụ thể biên chế của từng vị trí việc làm gắn với chức danh công chức làm việc tại UBND phường.

Chính quyền đô thị Hà Nội: Công chức phường sẽ thuộc quận - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: TP

Băn khoăn công chức phường thuộc biên chế quận

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị là đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Việc xây dựng dự thảo đã được TP và Bộ Nội vụ thảo luận kỹ, nhưng rất cần ý kiến, kinh nghiệm đóng góp từ cơ sở để hoàn thiện dự thảo.

Góp ý cho dự thảo nghị định, nhiều ý kiến băn khoăn về quy định công chức cấp phường sẽ là công chức thuộc biên chế của UBND quận. Ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, cho hay địa bàn thị xã vừa có phường (chín phường), vừa có xã (sáu xã) nên việc thực hiện quy định này sẽ nảy sinh bất cập. “Nếu công chức UBND phường là công chức cấp quận thì sẽ gây khó khăn cho công tác luân chuyển cán bộ giữa phường, xã với nhau” - ông Khánh nói.

Còn bà Trần Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang (quận Thanh Xuân), cho hay với số lượng công chức phường giới hạn, cùng với quy định UBND phường không chuyển giao chức năng, nhiệm vụ xuống tổ dân phố để thực hiện sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

“Trong nhiều năm qua, các nhiệm vụ về thu thuế, tuyên truyền được các tổ dân phố  thực hiện tốt. Nếu sắp tới chỉ giao cho đội ngũ công chức phường sẽ gặp khó khăn, vì số lượng công chức có hạn. Hơn nữa, nhiều trường hợp công chức không phải là người địa phương nên thực tế triển khai sẽ khó khăn” - bà Nga nói.

Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Hà Nội, phân tích: Chức danh chủ tịch, phó chủ tịch cấp phường thuộc diện Ban Thường vụ quận, Thị ủy quản lý. Tuy nhiên, dự thảo nghị định chưa quy định rõ quy trình bổ nhiệm các chức danh này. Ông Minh đề nghị cần quy định cụ thể hơn, bám sát Quy định số 105-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị là đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.