Theo đó, diện tích tự nhiên của thị xã Tân Châu rộng hơn trước, với hơn 17.568 ha, dân số 184.129 nhân khẩu. Như vậy, tới đây tỉnh An Giang có hai thị xã là Tân Châu, Châu Đốc và một thành phố là Long Xuyên.

V.SƠN