Bám sát dân, nâng cao sự đồng thuận
59 cá nhân đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 29-7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2010).

Trong diễn văn ôn lại truyền thống ngành tuyên giáo, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đã nêu bật vai trò của ngành tuyên giáo qua các thời kỳ phát triển của đất nước cũng như của TP.HCM. Trong 80 năm truyền thống ngành, TP.HCM có 45 năm làm công tác tư tưởng trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ làm tuyên giáo đã bám dân, tin dân, sáng tạo ra những biện pháp tư tưởng phù hợp để nâng cao nhận thức, tinh thần, ý chí cách mạng cho quần chúng.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (bìa trái) tặng hoa cho các thế hệ cán bộ tuyên giáo TP.HCM. Ảnh: T.HƯƠNG

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định công tác tuyên giáo là một bộ phận giữ vai trò nòng cốt đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Tuyên giáo góp phần xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng chính trị, sáng tạo đường lối khoa học, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.

Vào thời điểm TP.HCM đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI, ông Lê Thanh Hải yêu cầu: “Ngành tuyên giáo TP cần bám sát dân hơn nữa, nâng cao sự đồng thuận trong dân. Chủ động phản bác kịp thời những tuyên truyền xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước”.

Cũng trong lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã gặp gỡ các cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ để ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tuyên giáo của TP.HCM.

T.HƯƠNG