Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ban hành hồi tháng 5-2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4 này và hoàn thành trước ngày 30-6.

Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trước ngày 31-8. Đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương, chẳng hạn như đảng bộ các tỉnh, thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 31-10.

Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, quy mô dịch bệnh trên toàn quốc chứ không còn tính chất cấp tỉnh như hồi tháng 2-2020. Các giải pháp giãn cách xã hội trên cả nước đang được chỉ đạo quyết liệt, với thời gian trước mắt là từ ngày 1 đến 15-4.

Ngay cả các cơ quan nhà nước, quy mô họp cũng được yêu cầu giảm xuống quy mô không quá 20 người… Do đó không thể tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở ngay trong tháng 4 được.

Tình hình dịch bệnh cần được tiếp tục theo dõi, do đó chưa thể xác định lúc nào đại hội cấp cơ sở ở các địa phương, đơn vị sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, nguồn tin từ trung ương đánh giá nếu COVID-19 tới đây được kiểm soát tốt, thì đại hội cấp cơ sở vẫn hoàn toàn thực hiện được trong khung kế hoạch như Chỉ thị 35 đã đề ra. Và như thế sẽ không ảnh hưởng nhiều tới Đại hội đảng bộ cấp huyện.

“Hoãn đại hội lúc này nhưng các công tác chuẩn bị đại hội vẫn phải chuẩn bị tích cực. Có thêm thời gian thì công tác nhân sự, văn kiện phải tốt hơn” - nguồn tin cho biết.

Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện là công việc thuộc thẩm quyền của các tỉnh, thành ủy. Từ cuối tháng 3, một số tỉnh, thành như Đà Nẵng, Cần Thơ, dù đã lên kế hoạch cụ thể thời gian đại hội điểm một số đảng bộ cơ sở nhưng trước tình hình dịch bệnh đã chủ động cho hoãn.

Tuy nhiên, trước đó, từ tuần thứ ba của tháng 3, khi COVID-19 chưa quá nghiêm trọng, một số đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở các tỉnh như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lào Cai đã diễn ra, trong điều kiện phải tuân thủ các yêu cầu về phòng dịch.