Văn bản được viết trên giấy dó, có khuôn dấu và chữ ký rõ ràng, do quan Thuận Đức trấn giữ cửa biển Biên Hải (nay là cửa Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) lập để xử lý vụ kiện giữa hai phường An Bằng (nay là làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang) và Mỹ Toàn (thôn Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc). Văn bản này cho thấy nhà nước thời Lê đã có đội Hoàng Sa chuyên trách quản lý và khai thác sản vật ở quần đảo Hoàng Sa.

Sau hai châu bản do nhà nghiên cứu Phan Thuận An cung cấp, đây là văn bản thứ ba được tìm thấy tại Thừa Thiên-Huế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

XX