Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng của huyện đã hoàn thành triển khai các văn bản về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đến đảng viên đơn vị. Huyện đã thành lập bốn tiểu ban phục vụ đại hội và chọn Đảng bộ xã Phú Hưng và Đảng bộ BV Đa khoa khu vực Cái Nước làm điểm. Ngoài ra đang thực hiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với nguồn quy hoạch dự kiến 73 người, trong đó 71 người có trình độ đại học, nữ chiếm 17,8%. Đối với cấp xã, thị trấn, huyện cũng đã quy hoạch nguồn nhân sự vào các ban chấp hành gồm 346 người; trong đó có 49 người chưa tốt nghiệp THPT.

ĐANG PHƯƠNG