(PL)- Bộ GTVT vừa có chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Bộ GTVT, hiện vẫn có một bộ phận cán bộ, công nhân viên ngành GTVT có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; khi vi phạm còn có các biểu hiện chống đối hoặc sử dụng các mối quan hệ để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng tuần tra, kiểm soát. Do đó, Bộ GTVT yêu cầu các cán bộ, nhân viên trong ngành chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Không được lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để can thiệp vào việc thực thi công vụ, xử lý của các lực lượng chức năng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ không được bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của cấp dưới. Đồng thời phải kiểm điểm nghiêm mọi cá nhân vi phạm khi nhận được thông báo từ các lực lượng chức năng chuyển tới.

THÀNH VĂN