Trong buổi làm việc, cả hai bên cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; chống cướp biển, những vấn đề về cứu hộ, cứu nạn các phương tiện hàng hải. Lãnh đạo hai bên mong muốn tăng cường mối quan hệ hơn nữa thông qua các hoạt động phối hợp trong tuần tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật trên biển…

T.KHÁNH