Sáng 17-12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, luật cũng mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kinh doanh viễn thông, đặc biệt là thiết lập hạ tầng mạng. Ngoài ra, luật có một số quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Đ.MINH