(PL)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 15-8 có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

 

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư ghi nhận những thành tựu của Hậu Giang, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh này tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm. Theo Tổng Bí thư, Hậu Giang cần đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác cán bộ phải công tâm, dân chủ và khách quan.

Tổng Bí thư lưu ý Hậu Giang là tỉnh nông nghiệp nên cần phát huy thế mạnh này. “Phát triển nông nghiệp nhưng phải là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn và có sức cạnh tranh…” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

GIA TUỆ