Ngày 16-8, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn tới đảng BJP.

Là một nhà thơ và chính trị gia, ông Vajpayee là một trong những nhà lãnh đạo được yêu mến nhất trong đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Modi và là đại diện ôn hòa của chủ nghĩa dân tộc Hindu. Trên cương vị thủ tướng, ông từng có chuyến hành trình tới Pakistan bằng xe buýt để thể hiện thiện chí ngoại giao.

Ông Atal Bihari Vajpayee (sinh ngày 25-12-1924) giữ chức thủ tướng Ấn Độ ba lần. Lần đầu trong 13 ngày, vào năm 1996. Lần thứ hai, ông giữ chức thủ tướng trong 11 tháng, từ năm 1998 đến năm 1999 và lần thứ ba, từ năm 1999 đến năm 2004. Ông là thủ tướng đầu tiên ngoài đảng Quốc đại Ấn Độ phục vụ đủ nhiệm kỳ năm năm.