Ngoài ra, Hội Phụ nữ TP còn tổ chức nhiều mô hình trợ giúp như Nuôi trâu vàng tiết kiệm, Tiết kiệm một ngày đầu xuân, Mái ấm đồng tâm...

Tất cả số tiền và gạo thu được từ các mô hình này dùng để giúp đỡ gần 390 hộ phụ nữ nghèo và đặc biệt nghèo. Hội đã xây dựng được gần 60 nhà tình thương, 10 công trình vệ sinh và 13 công trình nước sạch cho các hộ phụ nữ nghèo.

L.PHI