Thủ tướng khẳng định giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia cũng như sự thịnh vượng của ASEAN. Trên phạm vi toàn khối, kết nối về giao thông vận tải là một nhân tố không thể thiếu trong việc hiện thực hóa cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đặc biệt, vấn đề này trở nên cấp thiết trong bối cảnh tăng cường hợp tác nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN cần nỗ lực hơn nữa nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa các quốc gia. Đồng thời, các nước ASEAN cần thảo luận, đưa ra nhiều ý tưởng và mục tiêu chiến lược về phát triển giao thông vận tải trong khối ASEAN cũng như đề ra các biện pháp để triển khai những ý tưởng đó.

T.VĂN