(PL)- Ngày 28-6, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Nghị quyết 49 về dự án, công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đó, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư những dự án, công trình có tổng vốn đầu tư từ 35.000 tỉ đồng trở lên (trong đó vốn nhà nước từ 11.000 tỉ đồng) nếu đầu tư trong nước và những dự án, công trình 20.000 tỉ đồng trở lên (vốn nhà nước từ 7.000 tỉ đồng) nếu đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, các dự án, công trình có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi và 50.000 người trở lên ở các vùng khác... cũng phải được Quốc hội quyết định.

ĐL