(PL)- Sáng 20-4, tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã diễn ra buổi hội đàm của ban công tác đặc biệt ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn (Lào), Nghệ An và ký bàn giao 84 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trong thời kỳ chiến tranh tại Lào.

Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và sẽ đưa số hài cốt trên về làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An).

Trong mùa khô năm 2012, tại hai tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn, đoàn quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã quy tập được 224 hài cốt quân tình nguyện; trong đó 28 hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ.

Đ.LAM