Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và sẽ đưa số hài cốt trên về làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An).

Trong mùa khô năm 2012, tại hai tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn, đoàn quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã quy tập được 224 hài cốt quân tình nguyện; trong đó 28 hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ.

Đ.LAM