(PL)- Ngày 21-5, UBND tỉnh Nghệ An cho biết đang phân bổ gần 4.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2011 cho người dân.

Số gạo được chuyển về các xã vùng cao huyện Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Anh Sơn và các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong.

Mỗi nhân khẩu được phát 15 kg gạo.Có hơn 130 tấn gạo để dành cứu đói người dân ở khu tái định cư công trình thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương). Trong sáu địa phương vừa được Thủ tướng quyết định hỗ trợ gạo cứu đói đợt này thì tỉnh Nghệ An được hỗ trợ số lượng gạo nhiều nhất.

ĐẮC LAM