Tổng Bí thư đề nghị Gia Lai cùng với trung ương nghiên cứu, thí điểm cơ chế khoán bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng để người dân các dân tộc trong tỉnh có thu nhập xứng đáng và làm giàu từ nghề rừng. Đây là cách hiệu quả nhất để xóa đói giảm nghèo lâu bền. Cùng với nghề rừng là phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu để trồng các loại cây công nghiệp có giá trị như cà phê, cao su, hồ tiêu... gắn với công nghiệp chế biến.

Tổng Bí thư nhắc nhở phải luôn giữ gìn thương hiệu của các loại nông sản có giá trị kinh tế cao ở Tây Nguyên.

LX