Giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu làm Chủ tịch nước
(PLO)- Cuối giờ chiều nay (22-10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, căn cứ vào các quy định liên quan, căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 34 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ĐBQH khóa XIV) - người đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu, để QH bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu làm Chủ tịch nước - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên hành lang QH sáng nay.

“8 giờ sáng mai, các ĐBQH sẽ thảo luận tại đoàn về nhân sự Chủ tịch nước. Nội dung thảo luận tại đoàn phải được lập biên bản và đề nghị các đoàn gửi biên bản đến Ban Công tác đại biểu ngay sau khi kết thúc thảo luận tại đoàn” - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, tại Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ chính trị học (ngành xây dựng Đảng) và đã được phong học hàm giáo sư.

Ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII và là Ủy viên Bộ Chính trị liên tục từ khóa VIII đến khóa XII.  Ông từng đảm nhiệm vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiều khóa; là Đại biểu Quốc hội các khóa XI đến XIV và từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quốc hội 2 khóa XI và XII.

Tháng 1-2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đến tháng 1-2016, tại Đại hội thứ XII của Đảng, ông tiếp tục được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư cho đến nay.

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương ở Hội nghị lần thứ 8, khóa XII (diễn ra đầu tháng 10 – 2018), thống nhất giới thiệu để Quốc hội bầu vào chức danh Chủ tịch nước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần vì bệnh nặng.

Nói về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư nhận định: “Với diễn biến chính trị từ sau Đại hội XII tới nay, bằng việc quyết liệt đấu tranh với tham nhũng, suy thoái, biến chất và tiếp tục đổi mới kinh tế-xã hội, Đảng dần dần khôi phục được uy tín của mình, mà cái uy tín ấy hội tụ ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  Về đối nội, Tổng bí thư  nhận được sự ủng hộ, suy tôn trong Đảng, được quần chúng yêu mến, tin cậy. Về đối ngoại, đến nay các nước, kể cả nước lớn đều thừa nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, cũng như vị trí của Tổng Bí thư trong thể chế chính trị Việt Nam”.

 
ĐỨC MINH