Phó Chủ tịch nước cho rằng TP cần chú ý khen thưởng các đối tượng là lao động trực tiếp, những người dân bình thường; hạn chế kiểu khen thưởng lãnh đạo, vừa không đúng đối tượng, vừa gây hiện tượng khen tràn lan, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng phải xác định mục đích của phong trào thi đua là tạo động lực tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống nhân dân lao động, quản lý đô thị một cách khoa học, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động nguồn lực đầu tư, giải quyết điểm nóng khiếu kiện…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận nhận định phong trào thi đua trên địa bàn TP đã trở thành động lực thúc đẩy, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà TP đã đề ra. Tuy nhiên, theo ông Thuận, phong trào thi đua yêu nước vẫn còn nhiều hạn chế. Đơn cử như một số ngành, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng; một số nơi phong trào thi đua chưa đồng đều, khen thưởng còn mang tính hình thức.

THU HƯƠNG