GS-TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Hiện nay trên con đường cải cách, đổi mới, các nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, song trước mặt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Hội thảo cũng nêu lên nguyên nhân cùng bài học lịch sử từ sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa hai thập niên trước đây. Từ khủng hoảng và đổ vỡ, nhiều nước vẫn kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải cách, đổi mới và đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử...

LK - TTXVN