Infographic: 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá XIII

Đồ họa: Nội dung: PHƯƠNG THẢO - Đồ họa: HOÀNG DANH
(PLO)- Đại hội XIII đã bầu ra 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa này. Dưới đây là những thông tin cần biết về 200 Ủy viên Trung ương khoá XIII (gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).